SCH архив - Хүслийн жигүүр: Зохиолч орчуулагч Ж.Нарана